Wie is jou idool? | Redouan Talagui

Wie is jou idool?

Met dit project wil Redouan Talagui negatieve rolmodellen ontkrachten bij jongeren. Wie is jou idool? staat stil bij zaken als status en geld en houden gesprekken over zaken die er echt toe doen! Deze “negatieve” rolmodellen helpen niet om jouw leven verder vorm te geven. Van een negatief rolmodel zal je meer afstand moeten nemen om de energie, gedachten, levensvisie van die ander niet teveel binnen te laten komen. Doormiddel van voorlichtingen en gesprekken in de Branding te Crooswijk.

Waar en wanneer

 Wat: Wie is jou idool?
Datum: 6 december 2015
Locatie: De branding in Crooswijk
Entree: gratis


(010) 410 30 35 · jbr@thuisopstraat.nl

Alle rechten voorbehouden. Thuis op Straat 2018
De Jbr is onderdeel van Thuis Op Straat en gaat zorgvuldig om met je privacy.
Hier vind je het privacy statement van Thuis Op Straat.