Multiculturele samenleving is samen leven | Zardan Hussain

Multiculturele samenleving is samen leven

Dit project gaat over een  maatschappelijke dialoog waarbij een discussie wordt gecreëerd tussen twee partijen. Het doel is om wederzijds begrip en respect te creëren zodat iedereen plezierig met elkaar kan samenleven. Het onderwerp wat centraal staat is het geloof. Er worden verschillende stellingen besproken, voorbeelden van stellingen zijn:  promoot een religie inderdaad geweld? Moeten alle religies verbannen worden uit heel de wereld? Met dit project wordt angst en onbegrip bij mensen weggenomen en gaan jongeren en ouderen de discussie met elkaar aan.

Waar en wanneer

Wat: Multiculturele samenleving is samen leven
Datum: 3 april 2015
Locatie: Centrale Bibliotheek Rotterdam
Entree: gratis

(010) 410 30 35 · jbr@thuisopstraat.nl

Alle rechten voorbehouden. Thuis op Straat 2018
De Jbr is onderdeel van Thuis Op Straat en gaat zorgvuldig om met je privacy.
Hier vind je het privacy statement van Thuis Op Straat.